Navigace: Home nav Zápis dětí

Zápis dětí do 1.ročníku pro školní rok 2019/2020

 

 

 

 

Řádný zápis do 1. ročníku Základní školy Blatnice

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021 proběhne 6. 4. 2020 od 13 do 17 hodin v budově základní školy, Blatnice 110.
Zápisem musí projít všechny děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014, které se k zápisu dostaví. (viz. § 36 zák. č. 561/2004 Sb. Školský zákon ve znění pozdějších předpisů.)
 K zápisu přijďte s dítětem. Vezměte s sebou občanský průkaz, rodný list dítěte a kartu pojištěnce.
Podmínky pro přijetí a odklad do 1. ročníku ZŠ

  1. Kritéria pro přijetí žáka do 1. ročníku ZŠ
  • dosažení věku dítěte 6 let v období od 1. září do 31. srpna předchozího školního roku před nástupem do ZŠ nebo věk dítěte po řádném odkladu
  • žáci jsou přijímáni do kapacity školy
  • spádovost školy

2. Podmínky pro přijetí do 1. ročníku ZŠ

  • vyplnění Žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
  • vyplnění Dotazníku pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ
  • vyplnění Souhlasu zákonného zástupce

3.  Podmínky udělení odkladu školní docházky (viz. § 37 zák. č. 561/2004 Sb. Školský zákon ve znění pozdějších předpisů.) – odevzdat do ZŠ nejpozději do 30. 4. 2020
- písemná žádost zákonných zástupců – Žádost o odklad školní docházky
- doporučení školského poradenského zařízení
- doporučení odborného lékaře
       4. Organizace zápisu do 1. ročníku ZŠ
             - zápis do 1. ročníku bude probíhat v budově základní školy, Blatnice 110
- v případě, že se nemůžete dostavit ve stanovený den k zápisu, informujte školu                     telefonicky  (377881577) nebo e- mailem (zs.blatnice@tiscali.cz). Zákonný zástupce dítěte se může dostavit sám a přinese požadované dokumenty.
-  potřebné materiály jsou na stránkách školy – www.zsblatnice.cz – zde si je zákon. zástupci žáků  mohou stáhnout

 

 


 


 

 


 

Ke stažení:

 
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání  Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
 
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání - ne plně 6ti leté   Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání - ne plně 6ti leté
 
Žádost o odklad povinné školní docházky   Žádost o odklad povinné školní docházky
 
Dotazník pro zákonné zástupce žáka 1. ročníku   Dotazník pro zákonné zástupce žáka 1. ročníku
   
Informace o zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021   Informace o zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021
   
Informovaný souhlas    Informovaný souhlas
   

 

 

 

 

 

 


GDPR
Označení pověřence
MAS Radbuza, z.s.
nám. ČSA 24,
333 01 Stod
IČ: 22897461
Telefon +420 720 021 963
Telefon +420 725 830 833
Email gdpr@mas-radbuza.cz
  Více info ZDE
Fotogalerie
Fotogalerie
Odkazy