Navigace: Home

Vítejte

 

 

 

 

Vítejte na stránkách Základní školy Blatnice

Základní škola v Blatnici je typickou vesnickou školou s jednou třídou v každém ročníku, se školní družinou a jídelnou. Budova školy byla postavena v roce 1926 podle projektu významného plzeňského architekta Hanuše Zápala.

Základní škola Blatnice

 

Upozornění pro rodiče

Čj. MSMT-39443/2020-3 30. října 2020


INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ KRIZOVÉHO OPATŘENÍ VLÁDY VZHLEDEM KE COVID-19


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje o vydání usnesení Vlády České republiky ze dne 30. října 2020 č. 1112, o přijetí krizového opatření s účinností ode dne 2. listopadu 2020 od 0:00 hod. do dne 20. listopadu 2020 do 23:59 hod..Podle usnesení vlády s účinností od 2. listopadu 2020 do 20. listopadu 2020 (včetně) platí následující:


• U 1. a 2. stupně základních škol a přípravné třídy základních škol se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole, a to včetně škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona. Školy při zdravotnickém zařízení zůstávají otevřené.

 

ŠD není v provozu.
ŠJ vaří obědy pro přihlášené žáky (v nezbytně nutných případech), výdej do vlastních jídlonosičů. v době od 11. 30 do 12. 3 hodin  z okénka(zadní vchod do kuchyně). Prosíme o dodržování všech hygienických opatření a rozestupů.

 

Vážení rodiče, děkuji za pomoc při distanční výuce, velmi si vážím vaší pomoci.
Přeji všem pevné zdraví.

 

V Blatnici dne 31. 10. 2020                                                                          Mgr. Blanka Hájková                                           

 

Organizace pro 1. a 2. třídu od 18. 11. 2020

- Výuka ve třídách dle rozvrhu
- Provoz ŠD – provoz ranní ŠD přerušen do odvolání, odpolední provoz ŠD zajištěn. 1. třída bude v budově Blatnice 45 a 2. třída bude v budově Blatnice 110.
- Povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole. Prosíme zvážit počet roušek v uzavíratelném sáčku (nejméně 2).
- Obědy pro žáky 1. a 2. třídy zajištěny. Výdej obědů žákům na distanční výuce bude od 13,00 do 13,30 hod. do vlastních jídlonosičů.

 

 

 

Distanční výuka je povinná.
Neúčast na on-line výuce i jiné formě distanční výuky je třeba omlouvat. Nesplnění zadaného úkolu v daném termínu je rovněž nutno omluvit zákonným zástupcem třídnímu učiteli a vyučujícímu daného předmětu prostřednictvím e-mailu a do žákovské knížky.

Rozvrh ON-LINE výuky 1. stupeň | Rozvrh ON-LINE výuky 2. stupeň

 

 

Domácí úkoly
V případě distanční výuky najdete domácí úkoly zde.

Domácí úkoly

 

 

Upozornění pro zákonné zástupce - ošetřovné
Pokud budou zákonní zástupci v době distanční výuky čerpat OČR na žáky mladší 10 let, kteří plní distanční výuku, nebude již škola vystavovat potvrzení (ošetřovné), protože postačuje až do června 2021 čestné prohlášení zákonného zástupce o uzavření školy.

Více info ZDE

 

 

Doporučený postup u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19 – určeno pro školy a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte (rodiče)
Škola dnes obdržela informace Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 14. 9. 2020 - „Doporučený postup OSPDL ČSL JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID 19 – určeno pro školy a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte (rodiče)“ - dokument v příloze. Žádáme zákonné zástupce žáků, aby se seznámili s obsahem dokumentu.

Dokument ke stažení

 

 

Nošení roušek uvnitř budov
Kvůli zhoršující se epidemiologické situaci v Česku rozhodl Centrální řídící tým Chytré karantény o návratu povinného nošení roušek uvnitř budov
od 10. 9. 2020. Týká se tedy i škol, nošení roušek bude zatím v šatnách, na chodbách, WC, v jídelně mimo konzumaci jídla.

Vážení rodiče, sledujte prosím další informace ve sdělovacích prostředcích a na webu školy.
Žáci budou nosit roušky v uzavíratelném sáčku.
Konzultace s vyučujícími
Žádáme rodiče, aby si vždy případné konzultace s vyučujícími sjednali prostřednictvím emailu nebo telefonicky.
V případě, že nebude schůzka domluvena, nebude umožněn rodičům vstup do budovy školy.
Děkuji  za pochopení, vzhledem k epidemiologické situaci je toto opatření žádoucí.

 

Blatnice 9. 9. 2020                                          Mgr. Blanka Hájková

9. Září 2020

 

 

Zahájení školního roku v 1. třídě
Dme 1.9.2020 proběhlo zahájení školního roku v 1.třídě naší školy.

1. Září 2020 | Foto ZDE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilsfree

 

 

 

 

 

 


GDPR
Označení pověřence
MAS Radbuza, z.s.
nám. ČSA 24,
333 01 Stod
IČ: 22897461
Telefon +420 720 021 963
Telefon +420 725 830 833
Email gdpr@mas-radbuza.cz
  Více info ZDE
Fotogalerie
Fotogalerie
Odkazy