Zvonění ve školním roce 2018/2019

 

 

 

 

Zvonění ve školním roce 2018/2019

 

Vyuč. hodina Přestávka Vyuč. hodina
1. 7 : 40 - 8 : 00 8 : 00 - 8 : 45
 
2. 8 : 45 - 8 : 55 8 : 55 - 9 : 40
 
3. 9 : 40 - 10 : 00 10 : 00 - 10 : 45
 
4. 10 : 45 - 10 : 55 10 : 55 - 11 : 40
 
5. 11 : 40 - 11 : 50 11 : 50 - 12 : 35
 
6. 12 : 35 - 12 : 45 12 : 45 - 13 : 30
 
7.   13 : 30 - 14: 15
     
8. 14 : 15 - 14: 25 14 : 25 - 15 : 10

 

Termíny pedagogických rad ve školním roce 2018/2019

27. 8. 2018 –  8. 30  -  org. a ped. záležitosti, školení BOZP
12. 11. 2018 
21. 1. 2019
15. 4. 2019
17. 6. 2019

 

Pedagogické rady budou od 14 hodin ve sborovně školy.
Mimořádné pedagogické rady mohou být svolány aktuálně k řešení organizačních záležitostí a provozu školy.
Pracovní provozní porady budou svolány dle aktuálních potřeb.

 

Třídní aktivy

12. 11. 2018
15. 4. 2019
Třídní aktivy budou probíhat od 16 hodin.


Informační odpoledne pro rodiče
Budou konány v měsíci lednu a červnu.(21. 1. a  17. 6.  2019 od 16 hodin)


Informační odpoledne pro rodiče
Budou konány v měsíci lednu a červnu.(23. 1. a  19. 6. od 16 hodin)

 

Den otevřených dveří
Proběhne 19. 11. 2018 a 13. 5. 2019.


Zápis do 1. třídy proběhne 8. 4. 2019 od 13 do 17 hodin.


Vánoční výstavka 18. a 19. 12. 2018.(Vánoční dílny 17. 12. 2018)
Velikonoční výstavka 16. 4. (Jarní tvoření 16. 4. 2019)

 

V Blatnici dne 1. 9. 2017

Ředitelka školy

Mgr. B. Hájková