Navigace: Home nav Zápis dětí

Zápis dětí do 1.ročníku pro školní rok 2019/2020

 

 

 

 

Řádný zápis do 1. ročníku Základní školy Blatnice

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2019/2020 proběhne 8. 4. 2019 od 13 do 17 hodin v budově základní školy, Blatnice 110.
Zápisem musí projít všechny děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013, které se k zápisu dostaví. (viz. § 36 zák. č. 561/2004 Sb. Školský zákon ve znění pozdějších předpisů.)
 K zápisu přijďte s dítětem. Vezměte s sebou občanský průkaz, rodný list dítěte a kartu pojištěnce.
Podmínky pro přijetí a odklad do 1. ročníku ZŠ

  1. Kritéria pro přijetí žáka do 1. ročníku ZŠ
  • dosažení věku dítěte 6 let v období od 1. září do 31. srpna předchozího školního roku před nástupem do ZŠ nebo věk dítěte po řádném odkladu
  • žáci jsou přijímáni do kapacity školy
  • spádovost školy

2. Podmínky pro přijetí do 1. ročníku ZŠ

  • vyplnění Žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
  • vyplnění Dotazníku pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ
  • vyplnění Souhlasu zákonného zástupce

3.  Podmínky udělení odkladu školní docházky (viz. § 37 zák. č. 561/2004 Sb. Školský zákon ve znění pozdějších předpisů.) – odevzdat do ZŠ nejpozději do 30. 4. 2019
- písemná žádost zákonných zástupců – Žádost o odklad školní docházky
- doporučení školského poradenského zařízení
- doporučení odborného lékaře
       4. Organizace zápisu do 1. ročníku ZŠ
             - zápis do 1. ročníku bude probíhat v budově základní školy, Blatnice 110
- v případě, že se nemůžete dostavit ve stanovený den k zápisu, informujte školu                     telefonicky  (377881577) nebo e- mailem (zs.blatnice@tiscali.cz). Zákonný zástupce dítěte se může dostavit sám a přinese požadované dokumenty.
-  potřebné materiály jsou na stránkách školy – www.zsblatnice.cz – zde si je zákon. zástupci žáků  mohou stáhnout.

 

 


 


 

 


 

Ke stažení:

 
Žádost o přijetí dítěte  PDF Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
 
Žádost o odklad  PDF Žádost o odklad povinné školní docházky
 
Dotazník pro rodiče  PDF Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ
 
Informace o zápisu  PDF Zápis informace pro zákonné zástupce
   
Školní zralost  PDF Školní zralost
   
Desatero pro rodiče  PDF Desatero pro rodiče
   
Informovaný souhlas zákonného zástupce  PDF Informovaný souhlas zákonného zástupce
   
Souhlas s rozhovorem s dítětem  PDF Souhlas s rozhovorem s dítětem