Výchovné poradenství

 

 

 

 

Výchovné poradenství

Školní program proti šikanování
Školní program proti šikanování   PDF Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice
 
Výchovná komise
Výchovná komise v ZŠ Blatnice  PDF Výchovná komise v ZŠ Blatnice
 
Přehled oborů středních škol Plzeňského kraje pro školní rok 2020/2021
Informační brožurka „Čím budu?“  PDF Informační brožurka „Čím budu?“
 
Dokumenty pořebné k vyšetření v PPP
Informace pro rodiče PDF Informace pro rodiče
 
Sdělení rodičů PDF Sdělení rodičů
 
Konzultace s odborným pracovníkem PPP  PDF Konzultace s odborným pracovníkem PPP
 
Žádost o poskytnutí poradenské služby  PDF Žádost o poskytnutí poradenské služby
 
Individuální vzdělávací plán (IVP)
Postup pro povolení vzdělávání žáka dle IVP  PDF Postup pro povolení vzdělávání žáka dle IVP
 
Žádost o povolení IVP  PDF Žádost o povolení IVP
 
Kontakt na výchovnou poradkyni
Kontakt na výchovnou poradkyni  PDF Kontakt na výchovnou poradkyni
 
Specifické poruchy učení
Specifické poruchy učení  PDF Specifické poruchy učení a jejich náprava
 
Koncepce domácí přípravy
Koncepce domácí přípravy  PDF Koncepce domácí přípravy
   
Program prevence rizikového chování
Minimální preventivní program školy pro rok 2019-2020   PDF Minimální preventivní program školy pro rok 2019-2020
 
Školní preventivní strategie 2017 - 2020   PDF Školní preventivní strategie 2017 - 2020