Umístění tříd 2019/2020

 

 

 

 

Umístění tříd 2019/2020

 
1. třída    Blatnice 45
 
2. třída Blatnice 45
 
3. třída Blatnice 110
 
4. třída Blatnice 110
 
5. třída Blatnice 110
 
6. třída Blatnice 110
 
7. třída Blatnice 110
 
8. třída Blatnice 110
 
9. třída Blatnice 110

Školní družina je umístěna v budově Blatnice 45.
Školní jídelna je umístěna v budově Blatnice 110.

Zahájení školního roku 2019/2020 – 2.  9.  2019 v 8 hodin ve třídách.

 

V Blatnici 20. 8. 2019                                        Mgr. Blanka Hájková, v. r.