Menu
Fotogalerie
Fotogalerie
Mapa
Mapa
GDPR
Označení pověřence
MAS Radbuza, z.s.
nám. ČSA 24,
333 01 Stod
IČ: 22897461
Telefon +420 720 021 963
Telefon +420 725 830 833
Email gdpr@mas-radbuza.cz
  Více info ZDE
Kontakt

 

Základní škola Blatnice
Blatnice 110
330 25 Blatnice
IČO: 60611855
Telefon +420 377 881 577
Email zs.blatnice@tiscali.cz
Internet www.zsblatnice.cz
Školní jídelna
Telefon +420 377 321 781
Odhlášení obědů
Telefon +420 725 583 093
Email jidelna@zsblatnice.cz
Horní škola
Telefon +420 736 625 026
   

 

 

Projekty pro školy

 

 

 

 

Základní škola Blatnice je zapojena do projektů

Projekt EU - Šablony 2

Šablony 2 – ZŠ Blatnice

Základní škola Blatnice se zapojila do Výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP. Reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/16_022/0004209. Tento projekt byl vyhlášen MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).
V rámci projektu Základní škola Blatnice využívá tyto aktivity:
- Personální podpora ZŠ – školní asistentka
- Čtenářské kluby pro žáky ZŠ
- Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

 

Čtenářská gramotnost

Vzdělávání pro konkurenceschopnost

V rámci projektu, který byl vyhlášen v MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzvy 57, Praktické činnosti reg. č CZ.1. 07/1. 1. 00/57.1230 byla v ZŠ Blatnice nově vybavena školní dílna.
 

 

Čtenářská gramotnost

Čtenářská gramotnost

Základní škola Blatnice se zapojila do Čtenářská gramotnost, číslo výzvy 56, registrační číslo CZ.1.07/1.1./56.2552, který byl vyhlášen v MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Výzva č. 56 je zaměřena na rozvoj čtenářské gramotnosti a podporu jazykového, přírodovědného a technického vzdělávání vč. matematiky. Podpora umožní příjemcům zavést do výuky metodu čtenářských dílen a zlepšit tak čtenářskou gramotnost žáků a dále rozvoj jazykových a odborných kompetencí pedagogů.
 

 

Ovoce do škol

Ovoce do škol

Cílem tohoto projektu je mj. zvýšit oblibu produktů z ovoce a zeleniny, přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit stravovací návyk ve výživě dětí, zlepšit zdravotní stav mladé populace, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny.
Tento projekt umožňuje ve školách poskytnout žákům 1. – 5. třídy ZCELA ZDARMA ovoce, zeleninu, ovocné a zeleninové šťávy. Vše bez konzervantů, přidaného cukru, soli, tuků a sladidel.
Dodávky ovoce a zeleniny jsou dětem dávány nad rámec pravidelného školního stravování. Závoz se v letošním školním roce uskutečňuje 1x za dva týdny.
 

 

Recyklohraní

Recyklohraní - ekologický program pro školy

Kolektivní systém ASEKOL spolu s kolektivním systémem Ecobat, Elektrowin, Ekolamp a autorizovanou obalovou společností EKO-KOM připravili dlouhodobý školní projekt. Cílem RECYKLOHRANÍ je prohloubit znalost žáků a studentů v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení ve školských zařízeních v České republice. Školy zapojené do tohoto projektu získávají body za zodpovězení otázek a úkolů týkajících se odpadové problematiky a za sběr baterií a elektrozařízení do připravených nádob. Body si mohou ve speciálním internetovém obchodě směnit za zajímavé odměny dle katalogu.
www.recyklohrani.cz