Navigace: Home

Vítejte

 

 

 

 

Vítejte na stránkách Základní školy Blatnice

Základní škola v Blatnici je typickou vesnickou školou s jednou třídou v každém ročníku, se školní družinou a jídelnou. Budova školy byla postavena v roce 1926 podle projektu významného plzeňského architekta Hanuše Zápala.

Základní škola Blatnice

 

Zápis do první třídy

 

 

 

PREVENCE PROTI VÝSKYTU VŠÍ
Ve škole se opět objevily vši. Prosíme rodiče, aby důkladně prohlédli vlasy svým dětem a v případě výskytu vší provedli důsledně všechna potřebná opatření proti jejich dalšímu šíření, včetně informace třídním vyučujícím a omluvení žáka ze školy po dobu nezbytně nutnou k odstranění parazitů. Předejdeme tak opakovanému šíření vší mezi dětmi. Věnujte, prosíme, pozornost následujícím informacím:

 

VEŠ DĚTSKÁ
Veš dětská je parazitický hmyz, který může žít pouze ve vlasech lidí bez rozdílu věku, nejčastěji se však vyskytuje u dětí. Nedospělé i dospělé vši se živí sáním krve. Nepříjemné svědivé pocity vši vyvolávají při pohybu ve vlasech, zejména když napadený člověk ulehne na lůžko. Samičky vši dětské připevňují vajíčka, zvaná hnidy, na vlasy těsně u pokožky. Za celý svůj život, který trvá 3 – 5 týdnů, naklade jedna samička 50 až 150 hnid. Za 8 – 9 dní se z nich líhnou larvy (odborně nazývané nymfy), jež rychle rostou, 3krát se svlékají a za 17 až 25 dní jsou z nich dospělé vši, schopné dalšího rozmnožování. Jestliže včas nepodnikneme potřebná opatření, jsou vlasy v krátké době plné vší a hnid. Veš dětská nelétá ani neskáče – k přenosu dochází těsným kontaktem s napadenými osobami, při půjčování nebo používání společných pokrývek hlavy, hřebenů apod. Nejsnáze se veš přenáší mezi sourozenci a rodinnými příslušníky, mezi dětmi ve škole nebo při jejich společné letní nebo zimní rekreaci apod.


JAK SE ZBAVIT VŠÍ


1. POUŽIJTE ODVŠIVOVACÍ PROSTŘEDEK Nejprve použijte přesně podle návodu odvšivovací prostředek z lékárny. Na příbalovém letáku je uvedeno i za jak dlouho je nutné odvšivení opakovat, pokud se napoprvé nepodařilo. Druhé odvšivení se doporučuje udělat vždy (ne dříve než za týden), aby se zlikvidovaly přežívající hnidy a z nich vylíhlé larvy.


2. ODSTRAŇTE VŠECHNY MRTVÉ HNIDY Mezi mrtvými hnidami stačí jedna živá a problém je zde opět. Pro první „hrubé“ odstranění lze použít hustý hřeben, tzv. všiváček (lze jej koupit nebo je přiložen k některým přípravkům). Pro celkový úspěch je nezbytná i druhá fáze – stažení zbývajících hnid ručně. Tato činnost je velmi zdlouhavá a pracná, ale pro úspěch celého procesu nezbytná.


3. SLEDUJTE ÚČINEK Účinnost léčby je nutno kontrolovat – důkladnou prohlídkou hlavy (alespoň tři týdny po odvšivovací proceduře). Abyste nákazu skutečně zlikvidovali je třeba: vydezinfikovat všechny hřebeny a kartáče v rodině, vyprat a vyžehlit zejm. ložní prádlo. Zkontrolovat vlasy všech členů rodiny.

 

4. CO DĚLAT, KDYŽ PŘÍPRAVEK NEZABERE? Příčin, proč se nepodaří vši napoprvé zlikvidovat, může být více: odolnost vší proti zvolenému preparátu – pak je třeba vyzkoušet jiný; nedodržení postupu (množství, četnost) – je nutno přesně dodržovat návod; nedostatečné mechanické odstranění hnid – v celém procesu je tento krok nejdůležitější; nedůslednost ostatních rodičů ve třídě (nákaza se potom šíří a opakuje ve velmi krátkých intervalech) – nutná důslednost a zodpovědnost všech rodičů ve třídě!


5. VLASY PRAVIDELNĚ PROHLÍŽEJTE Jedinou prevencí proti vším jsou pravidelné a časté prohlídky vlasů a event. zásah hned v počátečním stadiu výskytu vší. PŘÍPRAVKY Přípravků je v poslední době velké množství . Uvádíme několik:
- Barny´s Effective – roztok, který se po aplikaci smývá, přibalena čepice a všiváček, neobsahuje chemické látky
- Diffusil H Forte – sprej, používá se při nalezení živých vší
- Paranit – roztok ve spreji, přibalen všiváček
Další přípravky vám jistě poradí v lékárně. Dobré zkušenosti s některým přípravkem rádi předáme dál.


Povinnosti rodičů:
- okamžitě nahlásit třídnímu učiteli a vedení školy výskyt vší, či hnid u dítěte
- zabezpečit takové ošetření hlavy dítěte, aby byly odstraněny jak vši, tak hnidy
- dítě může nastoupit do školy až po splnění předchozích bodů


Povinnosti školy:
- informovat rodiče


Děkujeme za pochopení a spolupráci.

 

24. Březen 2017

 

Odstraňujeme komunikační bariery
Dne 8.3.2017 se uskutečnil na naší škole seminář „Odstraňujeme komunikační bariery.“. Proto k nám přijely lektorky z Plzeňské unie neslyšících. Seminář byl určen pro žáky 6. – 9. ročníku a trval 2 vyučující hodiny. V semináři jsme se dozvěděli, jak se máme dorozumívat s neslyšícími a jak nás neslyšící vnímají. Žáci si sami zkusili, jaké to je být neslyšící, když si zahráli znakovou řečí na „tichou poštu“. Zkouška odezírání byla také velmi zajímavá. Žáci poznali, že znaková řeč je jako jiný cizí jazyk. Naučit se ji není nic snadného a stojí to úsilí. Na závěr proběhl minikurz znakového jazyka. Beseda se setkala s velkým zájmem a ještě v průběhu dopoledne si žáci sdělovali své názory a dojmy.

 

16. Březen 2017| Foto zde

 

Ovoce a zelenina do škol – Bovys pro děti
Dne 6. 3. 2017 navštívili naši základní školu maskoti doprovodného programu projektu Ovoce a zelenina do škol - Bovys pro děti. Pohovořili s dětmi o zdravé výživě a rozdali jim pitíčka. Na závěr se s dětmi vyfotografovali.
Základním cílem celého projektu je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí.

 

6. Březen 2017| Foto zde

 

Masopustní průvod ZŠ Blatnice 2017
Ani v letošním roce neporušila naše škola pěknou tradici masopustních průvodů. Žáci i pedagogové se 28. 2. převlékli do nejrůznějších masek a po občerstvení typickými masopustními koblihami ze školní kuchyně vyrazili na pochod Blatnicí. V ulicích náš průvod vítali a podpořili i někteří rodinní příslušníci žáků a občané, mnozí děti podarovali také sladkostmi. Po více než hodinovém pochodu žáci vydechli u rybníka, kde si jednotlivé třídy a skupinky pořídily fotografie. Pak už nás chladné počasí zahnalo do tepla budovy, kde jsme ještě měli chvíli na zhodnocení dalšího vydařeného školního masopustu.

 

1. Březen 2017| Foto zde

 

Projekt Kraje pro bezpečný internet má vítěze
Vyhlášení vítězů a předání cen úspěšným řešitelům soutěžního kvízu a vítězným školám s nejvyšší účastí jejích žáků v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet se uskutečnilo ve středu 18. ledna 2017 v sále zastupitelstva na krajském úřadě v Plzni. Ceny předávali náměstek hejtmana Ivo Grüner a za společnost Microsoft Václav Koudele. Společnost Microsoft dodala pro vítěze věcné ceny, Plzeňský kraj věnoval finanční odměny zúčastněným školám, nově také vítězům novinky letošního ročníku nadstavbového Kvízu PLUS.

 

19. Leden 2017| Celý článek zde

 

Naše škola se zapojila i do třetího ročníku soutěže Hejtmanův pohár.
Základní škola Blatnice je v tomto boji velice úspěšná. V prvním ročníku získala první místo, v druhém ročníku obsadila stříbrnou příčku. Čeká tak na nás letos bronz? Žáci se spolu se svými učitelkami budou snažit získat v souboji s ostatními školami nejvíce bodů a vrátit tak pohár do Blatnice. Soutěž je kromě sportovní disciplíny, kterou je již tradičně překážková dráha, doplněna o hejtmanské výzvy. Žáci se tak do soutěže zapojí nejen v hodinách tělesné výchovy, ale také v rámci českého jazyka, hudební výchovy a výtvarné výchovy. Už se všichni těší na zdolání obtížné opičí dráhy, ale také na realizaci doprovodných úkolu.
A tak sportu zdar, ať je „Hejtman“ zase náš!

19. Leden 2017

 

Vánoční dílny
Vánoční akce pokračovaly na naší základní škole 19. 12. 2016, kdy se již od rána ve všech třídách tvořily a vyráběly vánoční dekorace, ozdoby a další předměty Žáci prvního stupně společně se svými paními učitelkami tvořili různé adventní věnce, stromečky, hvězdy a kapříky z papíru nebo vánoční přáníčka ...

 

19. Prosinec 2016| Foto zde

 

Vypouštění balónků s přáním k Ježíškovi
Dne 9. prosince 2016 v odpoledních hodinách proběhla u naší základní školy již tradiční akce - Vypouštění balónků s přáním k Ježíškovi. Před třetí hodinou odpolední si zde mohli všichni zájemci vyzvednout balónek, na který napsali své přání, a pak ho přesně v 15:15 vypustit na pokyn herce Václava Vydry z Rádia Impuls. Poté žáci 1. stupně vystoupili se svými básničkami, písničkami i říkankami, které poctivě nacvičovali se svými paními učitelkami. Posledním vystoupením byla scénka na cestovatelskou píseň, kterou předvedli družinoví žáci. Na závěr celého odpoledne byl rozsvícen vánoční stromeček.

 

9. Prosinec 2016| Foto zde

 

Hravě žij zdravě
Na poslední chvíli se žáci 5. třídy zapojili do 10. ročníku soutěže Hravě žij zdravě. Tato soutěž je určena pouze pátým ročníkům a má přispět k rozvoji zdravého životního stylu, vést k dostatečnému pohybu a osvětlit některé pojmy z duševní hygieny. V sedmi týdnech se účastní žáci studijních lekcí s testíky a úkoly. Za správné odpovědi získávají body, které se počítají do celkového hodnocení celé třídy. Držte palce, ať jich nasbírají co nejvíce!

2. Prosinec 2016

 

Párty se zdravou 5
Ve čtvrtek 10. 11. a v pátek 11. 11. se žáci druhého stupně zaměřili na zdravý životní styl především v oblasti zdravého stravování. V rámci programu „Párty se zdravou 5“ se dozvěděli mnoho užitečných informací o zásadách správného jídelníčku. Druhou hodinu se sami přesvědčili o tom, že připravit si zdravou svačinu nemusí být složité. Lektorka dětem na jednoduchých receptech ukázala, že doma připravené jídlo z čerstvých sezónních surovin je ve všech ohledech lepší než polotovar. Nakonec si všichni na pohoštění, které sami připravili, společně pochutnali.

10. Listopad 2016 | Foto zde

 

Dne 3. 6. oslavila Základní škola Blatnice 90. výročí od svého založení.
Česká škola v obci vznikla v roce 1926 a její budova byla postavena podle návrhu slavného plzeňského architekta Hanuše Zápala. Právě tuto osobnost a historii školy představuje naučná stezka, která byla při této příležitosti v obci nainstalována.
Oslavy probíhaly pod širým nebem za přítomnosti nejen žáků místní školy, ale také jejich rodičů a prarodičů. V první části programu plnily děti zábavné úkoly, které si pro ně připravily paní učitelky. Za splnění disciplín pak účastníci obdrželi sladkou odměnu a památeční propisku se jménem školy. Následovalo představení dovedností malých dobrovolných hasičů, kteří si připravili štafetový běh, ale také zásah na cíl. Poté již program vyvrcholil maškarním bálem, na němž nechybělo také vyhlašování nejlepších masek a další doprovodné aktivity. Pro návštěvníky akce bylo kromě hudby zajištěno také občerstvení.
Nevlídné počasí, které panovalo ráno před akcí, se nakonec umoudřilo a oslavy proběhly téměř bez deště. Rodiče mohli zavzpomínat na časy, kdy školu navštěvovali, děti se pobavily a všem se na oslavách líbilo. A tak už nyní se můžeme těšit na příští kulaté výročí, a to na oslavy sta let od založení školy.

3. Květen 2016 | Foto zde

 

Dopravní výchova na dopravním hřišti
Dne 2. 5. 2016 se zúčastnili žáci 4. a 5. ročníku výuky dopravní výchovy na dopravním hřišti v Třemošné. Pro žáky přijel ráno autobus a odvezl je do Třemošné. Zde probíhala výuka na dopravním hřišti. Žáci si zopakovali dopravní značky, chování v silničním provozu, správné vybavení kola a chování při jízdě na kole.

2. Květen 2016 | Více info

 

Zoubkový den
Ve čtvrtek 7. 4. 2016 jsme s žáky 1. třídy měli Zoubkový den - celý den byl zaměřen na správnou péči o zuby.
Nejprve jsme si přečetli pohádku o víle Zubničce, potom jsme se vrhli na počítání se zoubky. Zoubky, kartáčky i pasty jsme sčítali i odčítali. Potom jsme si s dětmi natrénovali psaní slov - zuby, kartáček a pasta, v hodině ČJS jsme si s dětmi povídali o tom, jak se správně zoubky musí čistit a jak často. S pomocí vystřihaných potravin z letáků jsme potraviny roztřídili na zdravé a nezdravé.
V hodině PČ jsme si vyrobili z modelíny zoubky s dásněmi. Na závěr jsme vyplnili pracovní listy a rozdali si dárkové balíčky od společnosti DM drogerie.

14. Duben 2016 | Foto zde

 

Ovoce do škol
Dne 7. 4. 2016 dostali žáci první třídy v rámci Doprovodného programu Ovoce do škol koš plný ovoce a zeleniny.
Mezi ovocem, které jsme ochutnávali bylo jablíčko, pomeranč, ananas, žluté melouny, hrušky, ale např. také dračí ovoce, nashi, mochyně. Děti také ochutnávaly červenou papriku, ředkev, baby salátky, římský i hlávkový salát. K ochutnání byl také řapíkatý celer.
O každém ovoci jsme si s žáky povídali, testovali jeho chuť a vůni. Veškeré ovoce i zelenina skoro okamžitě zmizely, dokonce i to exotické a neznámé a s dětmi jsme se shodli, že by se tato akce měla opakovat častěji.

14. Duben 2016 | Foto zde

 

Okresní kolo recitační soutěže
Běhen měsíc února proběhlo v Základní škole Blatnice místní kolo recitační soutěže. Nejlepší žáci postoupili do okresního kola, které se konalo ve čtvrtek dne 17. 3. 2016 v SKC (kulturní dům) Nýřany. Naši školu reprezentovali za II. kategorii žákyně Eva Hošťálková, za III. kategorii žákyně Anna Poláková a Kristýna Galková.

12. Duben 2016 | Více info

 

Zápis do 1. třídy
Zápis do 1. třídy pro školní rok 2016/2017 se konal v Základní škole Blatnice dne 25. 1. 2016 od 13,30 hod. v budově školy. K zápisu se dostavilo celkem 21 předškoláků se svými rodiči. Několik rodičů zvažuje odklad školní docházky pro své děti. Mnohé děti se trochu obávaly, co je v nové škole čeká. Brzy ale ztratily ostych a s novými učitelkami si povídaly, zpívaly a někteří i přednášely básničky. Podpořit je přišla paní ředitelka z mateřské školy v Rochlově. Domů si děti odnášely pamětní listy a malé dárky, které jim připravili žáci základní školy společně se svými učiteli.

15. Únor 2016 | Foto zde

 

Projekt Kraj pro bezpečný internet má své oceněné
Dne 11. 11. 2015 navštívil Základní školu v Blatnici Český červený kříž.
Vyhlášení vítězů a předání cen vylosovaným řešitelům soutěžního kvízu a vítězným školám s nejvyšší účastí jejích žáků v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet se uskutečnilo ve středu 16. prosince 2015 v sále zastupitelstva na krajském úřadě v Plzni. Ceny předávali náměstek hejtmana Ivo Grüner a za společnost Microsoft Václav Koudele. Společnost Microsoft dodala pro vítěze ceny, kterými jsou X-Box, tablet s klávesnicí a mobilní telefon. Plzeňský kraj věnoval finanční odměny zúčastněným školám ...

17. Prosinec 2015 | Více info

 

Návštěva Českého červeného kříže v Základní škole v Blatnici
Dne 11. 11. 2015 navštívil Základní školu v Blatnici Český červený kříž.
Žáci prvního i druhého stupně měli možnost se dozvědět, jak reagovat, když se někdo zraní, nebo dokonce když je jeho život ohrožen. Žáci se dozvěděli, jak ošetřit zranění hlavy, jak rozpoznat vnitřní krvácení a co dělat, když si např. v lese zlomí nohu. Červený kříž žákům přivezl na ukázku různý zdravotnický materiál, předvedl, jak fungují vakuové dlahy a nechal žáky prohlédnout si i vnitřek sanitky. Na závěr rozdali členové Červeného kříže žákům 1. třídy tematické omalovánky a starším žákům brožurku o poskytování první pomoci.
Věříme, že tato akce přinesla žákům poučení, ale i zábavu a ukázala jim, jak si poradit s lehkými zraněními typu odřenin nebo s život ohrožujícími situacemi.

11. Listopad 2015 | Foto zde

 

Školní dílna
V rámci projektu Prak Výzvy č. 57, Praktické činnosti reg. č. CZ.107/1.1./57.1230 byla v ZŠ Blatnice nově vybavena školní dílna.

16. Listopad 2015 | Více info

 

SOUTĚŽ TŘÍDNÍCH KOLEKTIVŮ – NEJLEPŠÍ VÝZDOBA TŘÍDY S TÉMATEM PODZIM A HALLOWEEN
V průběhu posledních několika dní probíhala soutěž mezi našimi třídními kolektivy. Zadání bylo jednoduché – vyzdobit třídu do podzimního nebo halloweenského motivu. Žáci se k úkolu postavili s chutí a nadšením a během chvíle školu zaplnili dýně, strašidla, kostry, ale také kaštany, ořechy a spadané listí stromů....

22. Říjen 2015 | Více info

 

Nejaktivnější sportovce mají na Základní škole v Blatnici
Hejtmanův pohár ve sportu v úterý 20. října 2015 převzala ředitelka Základní školy Blatnice Blanka Hájková. Další v pořadí se umístila 1. ZŠ Plzeň, Západní 18 a třetí příčku obsadili žáci ZŠ Tymákov....

21. Říjen 2015 | Více info

 

PŘEDÁNÍ HEJTMANOVA POHÁRU ZA 1. MÍSTO V SOUTĚŽI NA KRAJSKÉM ÚŘADĚ PLZEŇSKÉHO KRAJE
Dne 20. 10. 2015 na Krajském úřadu Plzeňského kraje převzala paní ředitelka Blanka Hájková ocenění pro vítěze soutěže Hejtmanův pohár přímo z rukou hejtmana našeho kraje pana Václava Šlajse. Na krajský úřad ji doprovodili žáci 9. ročníku, konkrétně Aneta Maroušková, Veronika Mestlová, Jan Schneiderwind, Jakub Svoboda, Pavel Pařížský a František Ždářský, aby reprezentovali naši školu jako zástupci z řad studentů. Současně se přebírání ceny zúčastnila paní učitelka Lucie Boudová, která soutěž na naší škole organizovala. Pohár, na němž je mimo jiné vybroušeno „Nejlepší krajská škola“, nebyl však jediným oceněním. Naše škola získala také částku 10.000 Kč na nákup sportovního vybavení.
V průběhu loňského jara plnili žáci školy v hodinách tělocviku jedinou disciplínu soutěže, čímž byla překážková dráha. Žáci se snažili o nejlepší výsledky v několika pokusech, které byly zaznamenávány a projevily se v konečném hodnocení. Do akce se v průběhu druhého pololetí zapojili všichni cvičící žáci naší školy.
Na jaře loňského roku se na naší škole konal sportovní den, který zajišťovala Asociace amatérských sportů, jež byla organizátorem soutěže Hejtmanův pohár. I zde žáci zdatně překonávali boj sami se sebou a s časem na překážkové dráze, ale také se seznámili se zásadami první pomoci a s jízdou zručnosti.
V posledních letech se naše škola snaží různými akcemi vést žáky k aktivnímu sportování, zábavným pohybovým aktivitám ve volném čase a projevům fair play. Vítězství v Hejtmanově poháru je nejen odměnou v této soutěži, ale také oceněním dlouholeté aktivity žáků a učitelek tělesné výchovy.

20. Říjen 2015

 

HEJTMANŮV POHÁR – 1. MÍSTO V KRAJI
Velmi radostná zpráva dorazila do školy na konci školního roku. Díky úsilí našich žáků a vyučujících v hodinách tělocviku naše škola zvítězila v Hejtmanově poháru pro Plzeňský kraj. Tato soutěž, která spočívala v co nejrychlejším zdolání překážkové dráhy, se letos konala poprvé...

30. Červen 2015 | Více info

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilsfree