Navigace: Home

Vítejte

 

 

 

 

Vítejte na stránkách Základní školy Blatnice

Základní škola v Blatnici je typickou vesnickou školou s jednou třídou v každém ročníku, se školní družinou a jídelnou. Budova školy byla postavena v roce 1926 podle projektu významného plzeňského architekta Hanuše Zápala.

Základní škola Blatnice

 

 

 

Olympijský trénink
Dne 3.10.2019 na ZŠ v Blatnici v tělocvičně proběhla akce pojatá jako sportovní tréninkový den. Zúčastnil se ho jeden z ambasadorů SAZKA Olympisjkého víceboje Michal Navrátil. Na různých stanovištích byly pro žáky připraveny hry zaměřené na rozvoj olympijských hodnot (PŘÁTELSTVÍ – RESPEKT – EXCELENCE), které vedly další členové týmu víceboje.

Foto Sazka zde: http://www.sazkaolympijskyviceboj.cz/fotogalerie/olympijsky-trenink-s-michalem-navratilem-na-zs-blatnice

3. Říjen 2019 | Více foto

 

Losování podzimních Olympijských tréninků a Sportovních dnů
Zdánlivě nesourodá dvojice sportovců se 7. května sešla v sídle Českého olympijského výboru, aby naplnili společný cíl. Z celkem 248 škol z celé republiky, které splnily podmínky pro losování podzimních Olympijských tréninků a Sportovních dnů, vylosovali handbiker Jan Tománek a zápasnice Adéla Hanzlíčková seznam těch vítězných, kam začátkem dalšího školního roku vyrazí známí čeští sportovci rozhýbat stovky žáků.

28. Červen 2019 | Více info

 

Hejtmanův pohár
Hejtmanův pohár je soutěž, ve které spolu zápolí jednotlivé školy a jejich žáci ve zdolávání tzv. opičí dráhy. Zapojit se mohou všechny základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií (prima, sekunda, tercie, kvarta) z každého kraje České republiky. Soutěží se ve 14 krajích, o 14 nejlepších krajských škol a 14 pohárů hejtmana. Cílem soutěže je u dětí a mládeže podpořit zdravý životní styl a pozitivní vztah k pohybovým aktivitám.

28. Červen 2019 | Více info

 

 

28. Červen 2019

 

Moje cesta na svět Plus
Dne 11. 3. 2019 proběhl v naší škole preventivní program Moje cesta na svět Plus. Zúčastnili se jej žáci 5. třídy. Program navazoval na prevenci v minulém školním roce. Tehdy proběhl program Moje cesta na svět. Zákonní zástupci žáků obdrželi předem informaci o obsahu programu a doma společně se svými dětmi vypracovali domácí úkol.

11. Březen 2019 | Více info

 

Preventivní program Dental Prevention
Preventivní program Dental Prevention je zaměřen na vzdělávání v oblasti dentálního zdraví. Cílem tohoto projektu je naučit děti, jak správně pečovat o zuby a dásně. Program se skládá z teoretické části, vysvětlující důležitost péče o zuby a dásně, ale také z praktické části s interaktivním zapojením účastníků tréninku a z praktického nácviku správných technik čištění. To vše pod vedením odborných školitelů, kteří jsou vybíráni z řad studentů zubního lékařství.

14. Únor 2019 | Více info

 

Projekt Kraje pro bezpečný internet zná své vítěze


Vyhlášení vítězů a předání cen úspěšným řešitelům soutěžního kvízu a vítězným školám s nejvyšší účastí jejích žáků v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet se uskutečnilo v sále zastupitelstva na krajském úřadě v Plzni.

23. Leden 2019 | Více info zde

 

Okresní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů
Úspěch našich žáků v okresním kole dopravní soutěže dne 11. 5. 2018.

11. Květen 2018 | Více info

 

Zápis dětí do první třídy
Dne 9. 4. 2018 proběhl v Základní škole Blatnice zápis dětí do první třídy pro školní rok 2018/2019. Děti se seznámily s prostředím školy a novými učitelkami. Odměnou za krásné básničky a písničky jim byly výrobky od starších dětí a drobné dárky od školy.

9. Duben 2018 | Foto zde

 

Preventivní program PČR
Dne 21. 3. 2018 absolvovali všichni žáci 2. stupně preventivní program s názvem Bezpečí, zásady, jak předcházet nebezpečí – aneb: „Já vím, co je správné.“ V přednášce pprap. Iveta Kořínková žáky seznámila s tématy: kde na nás čeká nebezpečí, jak rozpoznáme nebezpečí, nebezpečné situace a předměty, internet (co hrozí a jak ho bezpečně využívat), zásady bezpečného používání sociálních sítí, pravidla zabezpečení, kyberšikana, šikana, záškoláctví (škola, OSPOD, soud), bezpečně doma i venku, silniční provoz, drogová problematika, nejčastější trestné činy páchané mládeží a na mládeži...

21. Březen 2018 | Více info a foto zde

 

Projekt Kraje pro bezpečný internet zná své vítěze


Vyhlášení vítězů a předání cen úspěšným řešitelům soutěžního kvízu a vítězným školám s nejvyšší účastí jejích žáků v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet se uskutečnilo v sále zastupitelstva na krajském úřadě v Plzni.

31. Leden 2018 | Více info zde

 

 

 

 

 

Pilsfree