Navigace: Home

Menu
Fotogalerie
Fotogalerie
Mapa
Mapa
GDPR
Označení pověřence
MAS Radbuza, z.s.
nám. ČSA 24,
333 01 Stod
IČ: 22897461
Telefon +420 720 021 963
Telefon +420 725 830 833
Email gdpr@mas-radbuza.cz
  Více info ZDE
Kontakt

 

Základní škola Blatnice
Blatnice 110
330 25 Blatnice
IČO: 60611855
Telefon +420 377 881 577
Email zs.blatnice@tiscali.cz
Internet www.zsblatnice.cz
Školní jídelna
Telefon +420 377 321 781
Odhlášení obědů
Telefon +420 725 583 093
Email jidelna@zsblatnice.cz
Horní škola
Telefon +420 736 625 026
   

 

 

Vítejte

 

 

 

 

Vítejte na stránkách Základní školy Blatnice

Základní škola v Blatnici je typickou vesnickou školou s jednou třídou v každém ročníku, se školní družinou a jídelnou. Budova školy byla postavena v roce 1926 podle projektu významného plzeňského architekta Hanuše Zápala.

Základní škola Blatnice

 

 

 

 

Moje cesta na svět Plus
Dne 11. 3. 2019 proběhl v naší škole preventivní program Moje cesta na svět Plus. Zúčastnili se jej žáci 5. třídy. Program navazoval na prevenci v minulém školním roce. Tehdy proběhl program Moje cesta na svět. Zákonní zástupci žáků obdrželi předem informaci o obsahu programu a doma společně se svými dětmi vypracovali domácí úkol.

11. Březen 2019 | Více info

 

Preventivní program Dental Prevention
Preventivní program Dental Prevention je zaměřen na vzdělávání v oblasti dentálního zdraví. Cílem tohoto projektu je naučit děti, jak správně pečovat o zuby a dásně. Program se skládá z teoretické části, vysvětlující důležitost péče o zuby a dásně, ale také z praktické části s interaktivním zapojením účastníků tréninku a z praktického nácviku správných technik čištění. To vše pod vedením odborných školitelů, kteří jsou vybíráni z řad studentů zubního lékařství.

14. Únor 2019 | Více info

 

Projekt Kraje pro bezpečný internet zná své vítěze


Vyhlášení vítězů a předání cen úspěšným řešitelům soutěžního kvízu a vítězným školám s nejvyšší účastí jejích žáků v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet se uskutečnilo v sále zastupitelstva na krajském úřadě v Plzni.

23. Leden 2019 | Více info zde

 

Okresní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů
Úspěch našich žáků v okresním kole dopravní soutěže dne 11. 5. 2018.

11. Květen 2018 | Více info

 

Zápis dětí do první třídy
Dne 9. 4. 2018 proběhl v Základní škole Blatnice zápis dětí do první třídy pro školní rok 2018/2019. Děti se seznámily s prostředím školy a novými učitelkami. Odměnou za krásné básničky a písničky jim byly výrobky od starších dětí a drobné dárky od školy.

9. Duben 2018 | Foto zde

 

Preventivní program PČR
Dne 21. 3. 2018 absolvovali všichni žáci 2. stupně preventivní program s názvem Bezpečí, zásady, jak předcházet nebezpečí – aneb: „Já vím, co je správné.“ V přednášce pprap. Iveta Kořínková žáky seznámila s tématy: kde na nás čeká nebezpečí, jak rozpoznáme nebezpečí, nebezpečné situace a předměty, internet (co hrozí a jak ho bezpečně využívat), zásady bezpečného používání sociálních sítí, pravidla zabezpečení, kyberšikana, šikana, záškoláctví (škola, OSPOD, soud), bezpečně doma i venku, silniční provoz, drogová problematika, nejčastější trestné činy páchané mládeží a na mládeži...

21. Březen 2018 | Více info a foto zde

 

Projekt Kraje pro bezpečný internet zná své vítěze


Vyhlášení vítězů a předání cen úspěšným řešitelům soutěžního kvízu a vítězným školám s nejvyšší účastí jejích žáků v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet se uskutečnilo v sále zastupitelstva na krajském úřadě v Plzni.

31. Leden 2018 | Více info zde

 

Vánoční dílny
Dne 18. 12. 2017 probíhalo první až třetí vyučovací hodinu v ZŠ Blatnice již tradiční Vánoční tvoření, kterého se zúčastnili žáci se svými rodiči i prarodiči. Všichni měli možnost si během dopoledního vyučování ve třídách vytvořit různé vánoční výrobky. Mohli vyrobit adventní věnce, vánoční stromeček z papíru, ozdobnou mašli, tašky na dárečky, přáníčko nebo papírového kapříka. Všechny výrobky byly poté vystaveny v budově školy, kde si je mohli návštěvníci prohlédnout.

18. Prosinec 2017 | Foto zde

 

Hejtmanův pohár
Tři nejlepší základní školy v Plzeňském kraji v rámci soutěže Hejtmanův pohár 2017 byly vyhlášeny a oceněny v prostorách tamního krajského úřadu v Plzni. Stalo se tak v úterý 28. listopadu za účasti náměstkyně hejtmana pro oblast školství a cestovního ruchu Ivany Bartošové. Pohár pro vítěze z jejích rukou převzali zástupci Základní školy Blatnice.

7. Prosinec 2017 | Foto zde

 

Rozsvícení vánočního stromu
Dne 4. 12. 2017 proběhlo od 16,15 hod. na hřišti naší školy již tradiční rozsvícení vánočního stromu v obci Blatnice. Před slavnostním rozsvícením proběhl doprovodný program, kde vystoupili žáci naší školy. Žáci recitovali a zpívali koledy za hudebního doprovodu pana O. Faifra. Jako poslední bylo taneční vystoupení žáků ze školní družiny pod vedením paní vychovatelky Jany Marouškové na téma „Zima, zima“. Na závěr odpoledne místostarosta obce Blatnice, pan Úlovec, rozsvítil vánoční strom.

4. Prosinec 2017 | Foto zde

 

Znakovka do škol
Dne 23. 11. 2017 proběhl projekt Znakovka do škol. Tohoto projektu se zúčastnili žáci 4. a 5. ročníku. Program organizoval Spolek neslyšících Plzeň...

23. Listopad 2017 | Více info zde

 

Zpětná vazba pro školu
8.11.2017 absolvovali žáci vaší školy skupinové kariérové poradenství v rámci zážitkového workshopu Kdo jsem a co chci? Žáci se v programu zaměřili na sebereflexi a prozkoumávání svého vzdělávacího a kariérního směřování. Východiskem bylo uvažování o pojmu kariéra a zkoumání vlivů na volbu kariérní cesty. Zážitkovou formou žáci zmapovali svoje silné stránky, zájmy, osobní hodnoty, motivy a kompetence. V průběhu workshopu žáci pracovali s konceptem portfolia vlastních znalostí a dovedností a jeho uplatnění v kariérní cestě. V neposlední řadě žáci získali přehled o dostupných zdrojích informací, které je možné využívat při rozhodování o kariérní cestě.

8. Listopad 2017 PDF zde | Foto zde

 

Preventivní program – dentální hygiena
Dne 6. 11. 2017 proběhl na ZŠ v Blatnici preventivní program „Vše o zubech a jak o ně pečovat“. Programem DiS. Jany Kramlové prošli postupně žáci ze všech tříd naší školy. Paní lektorka, která působí jako dentální hygienistka, je nejprve seznámila s tím, co vlastně dentální hygiena obnáší jako obor a jako profese.
V první části se pak dozvěděli, ti mladší, a zopakovali, ti starší, jaké jsou funkce zubů, typy a stavba zubů, jejich vývoj, jak se liší mléčný a stálý chrup. Poté přišla důležitá část, která i s barvitými fotoukázkami dětem představila nejčastější onemocnění zubů a dutiny ústní vůbec. Obrázky se zubním plakem nebyly sice vábné, ale pohled na rozvinutý zubní kaz, záněty dásní nebo následky parodontózy byly až děsivé. Ovšem vzápětí se děti dozvěděly, co takové obtíže způsobuje a jakou vhodnou péčí tomu mohou předcházet.
V přednášce nechyběly ani informace a obrázky s potravinami prospěšnými pro zdravý vývoj zubů, ale i s těmi, které naopak zubům přímo škodí. V této části se žáci živě zapojovali do diskuze a některými informacemi byli velmi překvapeni, zejména těmi, které uváděly obsah cukru v některých nápojích a potravinách. Následovala část více praktická, protože v té se žáci seznámili s pomůckami k čištění zubů a k péči o dutinu ústní, zhlédli správný postup čištění na modelu v nadživotní velikosti a sami svými kartáčky za odborného dohledu vyzkoušeli, jak správnou péči zvládají.
Na závěr proběhlo opakování nejdůležitějších informací s pomocí interaktivní tabule a jako odměnu za pozornost obdrželi žáci žvýkačku s obrázkem krásného úsměvu. A pokud si žáci odnesli z pořadu předložené informace a budou je uplatňovat i v praxi, budou se jistě stejným úsměvem usmívat celý život.

6. Listopad 2017

 

KIDS SAVE LIVES – DĚTI ZACHRAŇUJÍ ŽIVOTY
16. říjen je vyhlášen Evropským dnem záchrany života. A právě při této příležitosti pořádala Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje edukační akci zaměřenou na výuku základní neodkladné resuscitace na resuscitačních modelech, na aktivaci a správné využití tísňové linky, ale také prohlídku výjezdové základny a vozidel zdravotnické záchranné služby a jejich vybavení.
Mezinárodní resuscitační společnosti se shodly na tom, že děti nejlépe od věku 12 let velmi dobře zvládají instruktáž a vnímavě se učí pomáhat druhým, a to i v případě záchrany života. Proto je jistě velkým přínosem, že se i žáci 6. – 8. třídy naší školy díky iniciativě paní ředitelky Mgr. Blanky Hájkové mohly této akce zúčastnit. Žáci už před kurzem ve škole zhlédli instruktážní video České resuscitační rady. Na něj pak v ZZS navázalo ...

16. Říjen 2017| Více info a foto zde

 

Volné pracovní místo
Základní škola Blatnice, okres Plzeň – sever, příspěvková organizace Přijme učitele/učitelku II. stupně (v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o ped. pracovnících v platném znění)

Více info ZDE

9. Říjen 2017| Více info zde

 

Drakiáda
Dne 4. 10. 2017 se konala již tradičně v Blatnici DRAKIÁDA. Akce začala v 16:00 hodin na fotbalovém hřišti a účast dětí i rodičů byla velká. Nejdříve si děti měly možnost zasoutěžit ve družstvech, kdy za každou soutěž byly odměněny sladkostí. Pak již následovalo samotné pouštění draků. Počasí dětem přálo a draci všem létali ve výškách. Samozřejmě došlo i k vyhodnocení za nejlépe létající draky. Děti byly oceněny diplomy a malými dárky. Následně si děti i rodiče mohli opéct špekáčky. Akce se vydařila a všichni odcházeli spokojeni.

 

4. Říjen 2017| Foto zde

 

BESIP – Dětské dopravní hřiště
Dne 18. 9. 2017 se žáci naší školy zúčastnili výuky dopravní výchovy na dopravním hřišti v areálu AMK Třemošná. Výuka probíhala pod vedením učitelů autoškoly za přítomnosti, pomoci a dohledu třídních učitelů. Žáci si vzali vlastní ochrannou přilbu na kolo a psací potřeby. Výuka se skládala ze dvou částí. V první proběhla teoretická výuka a písemné testy. V druhé části žáci jezdili na kolech na dopravním hřišti s dodržováním všech dopravních předpisů. Výuka se žákům líbila a ti, kteří splnili všechny podmínky, dostali potvrzení o bezchybném absolvování.

 

18. Září 2017| Foto zde

 

Preventivní projekt POLICIE ČR KRAJSKÉHO ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE „NESTRKÁME HLAVU DO PÍSKU“
Ve čtvrtek 8. 6. 2017 měli žáci 8. a 9. třídy naší školy možnost absolvovat preventivní program oddělení tisku a prevence zaměřený na drogovou problematiku.
Tisková mluvčí por. Mgr. M. Fialová a psovod ppor. Lenárt seznámili žáky s druhy, typy a klasifikací drog, s jejich účinky, dopady a následky jejich užívání. Ukázali také žákům nejčastěji používané drogy v ČR a testr používaný pro řidiče ke zjišťování užití drog ...

 

 

8. Červen 2017| Více info zde

 

Krajské kolo dopravní soutěže mladých cyklistů
Ve dnech 23. a 24. 5. 2017 se uskutečnilo krajské kolo dopravní soutěže mladých cyklistů v areálu 33. ZŠ T. Brzkové v Plzni a rekreačním středisku zařízení Melchiorova Huť s.r.o. . Okres Plzeň-sever reprezentovali žáci naší školy, kteří vyhráli okresní kolo.

 

28. Květen 2017| Více info zde

 

Projekt „Úspěšný start“
Učitelky Základní školy Blatnice připravily pro budoucí prvňáčky projekt s názvem „Úspěšný start“. Cílem tohoto projektu bylo usnadnit předškolákům přechod z mateřské školy do první třídy základní školy. Projekt byl rozdělen do pěti lekcí. Poprvé se děti sešly 20. dubna, závěrečná lekce proběhla 18. května. Každé setkání trvalo 45 minut ...

 

18. Květen 2017| Více info zde

 

Ochutnávka exotického ovoce a zeleniny
V rámci projektu Ovoce a zelenina do škola se naše škola zapojila i do tohoto doprovodného programu – tzv. Ochutnávkový koš ovoce a zeleniny. Dne 26. 4. 2017 měli žáci 1. stupně možnost ochutnat různé druhy některých jak exotických, tak domácích produktů. Mezi ovocem, které ochutnávali, bylo jablko, kivi, žluté melouny, hrušky, ale např. také dračí ovoce, nashi, mochyně či karamba.

 

26. Duben 2017| Více info zde

 

Odstraňujeme komunikační bariery
Dne 8.3.2017 se uskutečnil na naší škole seminář „Odstraňujeme komunikační bariery.“. Proto k nám přijely lektorky z Plzeňské unie neslyšících. Seminář byl určen pro žáky 6. – 9. ročníku a trval 2 vyučující hodiny. V semináři jsme se dozvěděli, jak se máme dorozumívat s neslyšícími a jak nás neslyšící vnímají. Žáci si sami zkusili, jaké to je být neslyšící, když si zahráli znakovou řečí na „tichou poštu“. Zkouška odezírání byla také velmi zajímavá. Žáci poznali, že znaková řeč je jako jiný cizí jazyk. Naučit se ji není nic snadného a stojí to úsilí. Na závěr proběhl minikurz znakového jazyka. Beseda se setkala s velkým zájmem a ještě v průběhu dopoledne si žáci sdělovali své názory a dojmy.

 

16. Březen 2017| Foto zde

 

Ovoce a zelenina do škol – Bovys pro děti
Dne 6. 3. 2017 navštívili naši základní školu maskoti doprovodného programu projektu Ovoce a zelenina do škol - Bovys pro děti. Pohovořili s dětmi o zdravé výživě a rozdali jim pitíčka. Na závěr se s dětmi vyfotografovali.
Základním cílem celého projektu je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí.

 

6. Březen 2017| Foto zde

 

Masopustní průvod ZŠ Blatnice 2017
Ani v letošním roce neporušila naše škola pěknou tradici masopustních průvodů. Žáci i pedagogové se 28. 2. převlékli do nejrůznějších masek a po občerstvení typickými masopustními koblihami ze školní kuchyně vyrazili na pochod Blatnicí. V ulicích náš průvod vítali a podpořili i někteří rodinní příslušníci žáků a občané, mnozí děti podarovali také sladkostmi. Po více než hodinovém pochodu žáci vydechli u rybníka, kde si jednotlivé třídy a skupinky pořídily fotografie. Pak už nás chladné počasí zahnalo do tepla budovy, kde jsme ještě měli chvíli na zhodnocení dalšího vydařeného školního masopustu.

 

1. Březen 2017| Foto zde

 

Projekt Kraje pro bezpečný internet má vítěze
Vyhlášení vítězů a předání cen úspěšným řešitelům soutěžního kvízu a vítězným školám s nejvyšší účastí jejích žáků v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet se uskutečnilo ve středu 18. ledna 2017 v sále zastupitelstva na krajském úřadě v Plzni. Ceny předávali náměstek hejtmana Ivo Grüner a za společnost Microsoft Václav Koudele. Společnost Microsoft dodala pro vítěze věcné ceny, Plzeňský kraj věnoval finanční odměny zúčastněným školám, nově také vítězům novinky letošního ročníku nadstavbového Kvízu PLUS.

 

19. Leden 2017| Celý článek zde

 

Naše škola se zapojila i do třetího ročníku soutěže Hejtmanův pohár.
Základní škola Blatnice je v tomto boji velice úspěšná. V prvním ročníku získala první místo, v druhém ročníku obsadila stříbrnou příčku. Čeká tak na nás letos bronz? Žáci se spolu se svými učitelkami budou snažit získat v souboji s ostatními školami nejvíce bodů a vrátit tak pohár do Blatnice. Soutěž je kromě sportovní disciplíny, kterou je již tradičně překážková dráha, doplněna o hejtmanské výzvy. Žáci se tak do soutěže zapojí nejen v hodinách tělesné výchovy, ale také v rámci českého jazyka, hudební výchovy a výtvarné výchovy. Už se všichni těší na zdolání obtížné opičí dráhy, ale také na realizaci doprovodných úkolu.
A tak sportu zdar, ať je „Hejtman“ zase náš!

19. Leden 2017

 

Vánoční dílny
Vánoční akce pokračovaly na naší základní škole 19. 12. 2016, kdy se již od rána ve všech třídách tvořily a vyráběly vánoční dekorace, ozdoby a další předměty Žáci prvního stupně společně se svými paními učitelkami tvořili různé adventní věnce, stromečky, hvězdy a kapříky z papíru nebo vánoční přáníčka ...

 

19. Prosinec 2016| Foto zde

 

Vypouštění balónků s přáním k Ježíškovi
Dne 9. prosince 2016 v odpoledních hodinách proběhla u naší základní školy již tradiční akce - Vypouštění balónků s přáním k Ježíškovi. Před třetí hodinou odpolední si zde mohli všichni zájemci vyzvednout balónek, na který napsali své přání, a pak ho přesně v 15:15 vypustit na pokyn herce Václava Vydry z Rádia Impuls. Poté žáci 1. stupně vystoupili se svými básničkami, písničkami i říkankami, které poctivě nacvičovali se svými paními učitelkami. Posledním vystoupením byla scénka na cestovatelskou píseň, kterou předvedli družinoví žáci. Na závěr celého odpoledne byl rozsvícen vánoční stromeček.

 

9. Prosinec 2016| Foto zde

 

Hravě žij zdravě
Na poslední chvíli se žáci 5. třídy zapojili do 10. ročníku soutěže Hravě žij zdravě. Tato soutěž je určena pouze pátým ročníkům a má přispět k rozvoji zdravého životního stylu, vést k dostatečnému pohybu a osvětlit některé pojmy z duševní hygieny. V sedmi týdnech se účastní žáci studijních lekcí s testíky a úkoly. Za správné odpovědi získávají body, které se počítají do celkového hodnocení celé třídy. Držte palce, ať jich nasbírají co nejvíce!

2. Prosinec 2016

 

Párty se zdravou 5
Ve čtvrtek 10. 11. a v pátek 11. 11. se žáci druhého stupně zaměřili na zdravý životní styl především v oblasti zdravého stravování. V rámci programu „Párty se zdravou 5“ se dozvěděli mnoho užitečných informací o zásadách správného jídelníčku. Druhou hodinu se sami přesvědčili o tom, že připravit si zdravou svačinu nemusí být složité. Lektorka dětem na jednoduchých receptech ukázala, že doma připravené jídlo z čerstvých sezónních surovin je ve všech ohledech lepší než polotovar. Nakonec si všichni na pohoštění, které sami připravili, společně pochutnali.

10. Listopad 2016 | Foto zde

 

Dne 3. 6. oslavila Základní škola Blatnice 90. výročí od svého založení.
Česká škola v obci vznikla v roce 1926 a její budova byla postavena podle návrhu slavného plzeňského architekta Hanuše Zápala. Právě tuto osobnost a historii školy představuje naučná stezka, která byla při této příležitosti v obci nainstalována.
Oslavy probíhaly pod širým nebem za přítomnosti nejen žáků místní školy, ale také jejich rodičů a prarodičů. V první části programu plnily děti zábavné úkoly, které si pro ně připravily paní učitelky. Za splnění disciplín pak účastníci obdrželi sladkou odměnu a památeční propisku se jménem školy. Následovalo představení dovedností malých dobrovolných hasičů, kteří si připravili štafetový běh, ale také zásah na cíl. Poté již program vyvrcholil maškarním bálem, na němž nechybělo také vyhlašování nejlepších masek a další doprovodné aktivity. Pro návštěvníky akce bylo kromě hudby zajištěno také občerstvení.
Nevlídné počasí, které panovalo ráno před akcí, se nakonec umoudřilo a oslavy proběhly téměř bez deště. Rodiče mohli zavzpomínat na časy, kdy školu navštěvovali, děti se pobavily a všem se na oslavách líbilo. A tak už nyní se můžeme těšit na příští kulaté výročí, a to na oslavy sta let od založení školy.

3. Květen 2016 | Foto zde

 

 

 

 

Pilsfree